Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Tổng hợp 8 câu hỏi và một số cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh – Tài liệu Tiếng Anh

Trong quá trình hội nhập và phát triển như hiện nay, khi mà gần 99% các cuộc phỏng vấn đều sử dụng những câu hỏi tiếng Anh, việc trang bị cho bản thân những kỹ năng để “xử lý” những câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh thông dụng sẽ giúp cho các bạn sinh viên cũng như những người chưa biết gì về tiếng Anh tự tin phần nào trong hành trình chinh phục nhà tuyển dụng.

Hãy cùng Tài liệu Tiếng Anh tìm hiểu và khám phá qua bài viết sau đây nhé !

1. Câu hỏi 1: Tell me about yourself!

Bạn nên nhân thời cơ này để bộc lộ kiến thức và kỹ năng tiếp xúc của bạn bằng việc nói một cách rõ ràng và có tổ chức triển khai. Không có định nghĩa đúng hay sai về câu trả lời cho câu hỏi này, điều quan trọng là bạn biểu lộ được bản thân mình. Bạn nên ra mắt những thông tin cơ bản, 1 số ít điều khiến bạn điển hình nổi bật hơn so với những ứng viên khác và mong ước được thao tác tại công ty
Tổng hợp 8 câu hỏi và một số cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

1.1. Cách trả lời 1:

I’ve been working as a junior chef at a small Italian restaurant for 2 years and my duties included assisting the head chef and preparing salads. I have always been interested in food and cooking which was why I chose to follow this career path. I studied at ABC college, where I gained my first level cooking diploma.

( Tôi đã và đang làm đầu bếp sơ cấp tại nhà hàng quán ăn Ý nhỏ trong 2 năm và trách nhiệm của tôi gồm có tương hỗ nhà bếp trưởng và chuẩn bị sẵn sàng món xa-lát. Tôi luôn luôn chăm sóc đến thực phẩm và nấu ăn, chính điều đó khiến đã khiến tôi quyết định hành động đi theo con đường này. Tôi có được chứng từ nấu ăn tiên phong ở trường ĐH ABC. )

1.2. Cách trả lời 2:

“I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking.”
(Tôi học tại MIT, nơi tôi theo học chuyên ngành Kỹ sư điện. Sở thích của tôi gồm bóng rổ, đọc tiểu thuyết, và đi bộ đường dài.)

1.3. Cách trả lời 3:

“I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy bicycling and jogging.”
(Tôi lớn lên ở Hàn Quốc và học ngành kế toán. Tôi đã làm việc tại một công ty kế toán trong hai năm và tôi thích đi xe đạp và chạy bộ.)

1.4. Cách trả lời 4:

“I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do.”
(Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều loại người khác nhau và tôi luôn luôn thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.)

1.5. Cách trả lời 5:

“I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper.”
(Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo.”)

1.6. Cách trả lời 6:

“I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to engage in my personal activities such as golfing and fishing.”
to career, and then to personal interests all in a smooth flow.

( Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân đối. Khi tôi thao tác, tôi muốn thao tác chịu khó. Và khi không thao tác, tôi thích tham gia vào các hoạt động giải trí cá thể của tôi ví dụ điển hình như chơi gôn và câu cá. )

2. Câu hỏi 2: Tell me about your last position?

Bạn nên kể về những gì bạn đã làm, bạn làm những điều đó như thế nào, bạn thao tác trong nhóm thế nào, bạn đã học được điều gì, bạn thao tác có tốt không … khi phỏng vấn xin việc
Tổng hợp 8 câu hỏi và một số cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Cách trả lời:

“ I was a staff auditor for a small accounting firm. I performed audits for small to medium size businesses. This involved meeting the clients and retrieving data required to complete the audit. I worked closely with my supervisor that presented my findings of the audit to the clients. ”
( Tôi từng làm kiểm toán viên cho một công ty kế toán nhỏ. Tôi thực thi truy thuế kiểm toán cho các công ty cỡ vừa. Công việc yên cầu tôi phải gặp gỡ người mua và thu thập dữ liệu thiết yếu để thực thi nhiệm vụ truy thuế kiểm toán. Tôi thao tác trực tiếp với cấp trên, người trình diễn việc làm truy thuế kiểm toán của tôi với người mua. )

3. Câu hỏi 3: Why are you leaving your job?

Hãy thành thật so với câu hỏi này, nhưng tuyệt đối không được nói xấu về công ty cũ, về chỉ huy nơi bạn đã thao tác. Thay vào đó, bạn nên đưa ra câu trả lời khôn ngoan những kỳ vọng về một việc làm tốt trong tương lai .
Tổng hợp 8 câu hỏi và một số cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Cách trả lời:

I found myself bored with the work and looking for more challenges. I am an excellent employee and I didn’t want my unhappiness to have any impact on the job I was doing for my employer
( Tôi cảm thấy buồn chán với việc làm và đang tìm kiếm nhiều thử thách. Tôi là một nhân viên cấp dưới xuất sắc và tôi không muốn những cảm hứng của mình ảnh hưởng tác động tới việc làm mà tôi đã làm ) .

4. Câu hỏi 4: What are your strengths?

Tổng hợp 8 câu hỏi và một số cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

4.1. Cách trả lời 1:

“I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work.”
(Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.)

4.2. Cách trả lời 2:

“I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.”
(Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội.)

4.3. Cách trả lời 3:

“ After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it. ”
( Sau khi thao tác một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là triển khai một khối lượng lớn việc làm trong một khoảng chừng thời hạn ngắn. Tôi hoàn thành xong mọi việc đúng thời hạn và quản trị của tôi luôn luôn nhìn nhận cao điều đó. )

4.4. Cách trả lời 4:

“My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer’s needs and I make sure they are more than satisfied.”
(Điểm mạnh nhất của tôi là về dịch vụ khách hàng. Tôi lắng nghe và chú ý kĩ tới nhu cầu khách hàng của tôi và tôi chắc chắn rằng họ còn hơn cả hài lòng.)

5. Câu hỏi 5: What are your weaknesses?

Tổng hợp 8 câu hỏi và một số cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

5.1. Cách trả lời 1:

“This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule.”
(Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay chần chừ. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.)

5.2. Cách trả lời 2:

“ I feel my weakness is not being detail oriented enough. I’m a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between quantity and quality. ”

(Tôi thấy điểm yếu của tôi là chưa có sự định hướng rõ ràng. Tôi là người muốn hoàn thành càng nhiều càng tốt. Tôi nhận ra điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiện tôi đang tìm cách cân bằng giữa số lượng và chất lượng.)

5.3. Cách trả lời 3:

“I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely studying hard to communicate more effectively.”
(Tôi thấy khả năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn.)

5.4. Cách trả lời 4:

“ The weakest trait I struggled with was not asking for help. I always try to solve my own problems instead of asking a co-worker who might know the answer. This would save me more time and I would be more efficient. I’m working on knowing when it would be beneficial to ask for help. ”
( Điểm yếu nhất mà tôi phải đấu tranh là không nhu yếu sự giúp sức. Tôi luôn cố gắng nỗ lực tự xử lý các yếu tố của mình thay vì hỏi đồng nghiệp người hoàn toàn có thể biết câu trả lời. Điều này sẽ tiết kiệm ngân sách và chi phí được nhiều thời hạn hơn và tôi sẽ thao tác hiệu suất cao hơn. Tôi đang cố gắng nỗ lực tìm hiểu và khám phá khi nào thì sẽ có lợi khi nhờ giúp sức. )

6. Câu hỏi 6: What are your short term goals?

Tổng hợp 8 câu hỏi và một số cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

6.1. Cách trả lời 1:

“My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.”
(Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho.)

6.2. Cách trả lời 2:

“ I’ve learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short term goal is to grow as a marketing analyst. ”
( Tôi đã học được những điều cơ bản của việc tiếp thị trong hai năm tiên phong. Tôi muốn triển khai bước tiếp theo bằng cách tham gia vào những dự án Bất Động Sản đầy thử thách. Mục tiêu thời gian ngắn của tôi là trở thành một nhà nghiên cứu và phân tích tiếp thị. )

6.3. Cách trả lời 3:

“ As a program manager, it’s important to understand all areas of the project. Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency. ”
( Là một người quản trị chương trình, điều quan trọng là phải hiểu mọi góc nhìn của dự án Bất Động Sản. Mặc dù tôi có những năng lực kỹ thuật để thành công xuất sắc trong việc làm của tôi, nhưng tôi muốn khám phá những ứng dụng ứng dụng khác mà hoàn toàn có thể giúp sức hiệu suất cao việc làm. )

6.4. Cách trả lời 4:

“My goal is to always perform at an exceptional level. But a short term goal I have set for myself is to implement a process that increases work efficiency.”
(Mục tiêu của tôi là luôn hoàn thành ở mức độ nổi bật. Tuy nhiên, mục tiêu ngắn hạn mà tôi đã đặt ra cho bản thân tôi là thực hiện việc làm tăng hiệu quả công việc.)

7. Câu hỏi 7: What are your long term goals?

Tổng hợp 8 câu hỏi và một số cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

7.1. Cách trả lời 1:

“I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard.”
(Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.)

7.2. Cách trả lời 2:

“ After a successful career, I would love to write a book on office efficiency. I think working smart is important and I have many ideas. So after gaining more experience, I’m going to try to write a book. ”
( Sau khi sự nghiệp thành công xuất sắc, tôi muốn viết một cuốn sách về hiệu suất cao thao tác văn phòng. Tôi nghĩ thao tác một cách mưu trí là quan trọng và tôi có nhiều ý tưởng sáng tạo. Vì vậy, sau khi có được nhiều kinh nghiệm tay nghề hơn, tôi sẽ thử viết một cuốn sách. )

7.3. Cách trả lời 3:

“ I’ve always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers where ever I can. So in the future, I would love to be an instructor. ”
( Tôi luôn yêu dấu việc giảng dạy. Tôi muốn ngày càng tăng những nhân viên cấp dưới mới hơn và giúp sức các đồng nghiệp ở bất kể nơi nào mà tôi hoàn toàn có thể. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn trở thành một giảng viên. )

7.4. Cách trả lời 4:

“ I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I’m willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of. ”
( Tôi muốn trở thành một nhân viên cấp dưới được quý trọng của một công ty. Tôi muốn tạo nên sự độc lạ và tôi chuẩn bị sẵn sàng thao tác siêng năng để đạt được tiềm năng này. Tôi không muốn có một sự nghiệp thông thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt quan trọng mà tôi hoàn toàn có thể tự hào. )

8. Câu hỏi 8: Why should we hire you?

Bạn là ứng viên tốt nhất cho việc làm này ? Hãy chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra những điểm mạnh làm bạn độc lạ so với các ứng viên khác so với việc làm đang ứng tuyển. Câu trả lời súc tích, đủ ý sẽ chinh phục bạn, và nên mở màn bằng : thứ nhất, … ; thứ hai, …
Tổng hợp 8 câu hỏi và một số cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Cách trả lời

There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I’m excited and passionate about this industry and will always give 100 % .
( Có hai nguyên do các anh nên thuê tôi. Thứ nhất, năng lực của tôi trọn vẹn tương thích với các nhu yếu của các anh. Thứ hai, tôi thích và mê hồn ngành công nghiệp này và sẽ luôn luôn góp sức 100 % công sức của con người của mình cho việc làm. )

9. Câu hỏi 9: What are your salary expectations?

Đây là một câu hỏi dễ nhưng nếu chủ quan cũng hoàn toàn có thể làm bạn thất bại trong cuộc phỏng vấn. Lương là một yếu tố tế nhị, nhưng cũng cần phải thẳng thắn. Do đó, bạn hoàn toàn có thể nhìn nhận mức lương một cách khách quan dựa trên năng lượng thực sự của mình .
Tổng hợp 8 câu hỏi và một số cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Cách trả lời

My salary expectations are in line with my experience and qualifications (Mức lương của tôi sẽ phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân mình).

Hi vọng những Tips nhỏ vừa qua sẽ giúp bạn phần nào trong quy trình hòa nhập với môi trường tự nhiên ngoại ngữ phong phú và chuyên nghiệp .
Nguồn : Tổng hợp

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi