Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Luyện phỏng vấn du học Hàn Quốc với hơn 100 câu hỏi thường gặp

Luyện phỏng vấn du học Hàn Quốc là một trong những bước thiết yếu nếu như bạn muốn có được tác dụng tốt trong buổi phỏng vấn xin Visa du học Hàn Quốc với Đại Sứ Quán và đại diện thay mặt phía trường đã ĐK tham gia du học .
Một thông tin quan trọng bạn cần nắm được đó chính là gần như tổng thể những bạn đều phải phỏng vấn dù là trường Top 1 ưu tiên hay không và chỉ những trường có cấp Visa code bên Hàn Quốc thì hoàn toàn có thể không phải phỏng vấn .

1. Mục đích của phỏng vấn xin Visa du học hàn Quốc

4 mục tiêu chính của việc phỏng vấn xin Visa du học Hàn Quốc đó là :

 • Lãnh Sự Quán kiểm tra khả năng tiếng Hàn bạn Đã đủ điều kiện để qua Hàn Quốc du học hay không?
 • Họ muốn biết rõ hơn và chính xác hơn những thông tin về cá nhân, gia đình, trình độ học vấn của bạn.  
 • Phỏng vấn để nắm bắt được nguyện vọng cũng như mục đích thực sự của việc đi du học Hàn Quốc của bạn là gì? 
 • Có cách nhìn nhận khách quan chính xác về bạn để đưa ra quyết định có nhận và cấp Visa cho bạn hay không? 

 

Phỏng vấn xin visa du học Hàn Quốc

2.Tuần tự các phần khi phỏng vấn du học Hàn Quốc 

Đối với những bạn đã từng trải qua những cuộc phỏng vấn chắc như đinh đã quá quen với những phần test cũng như những câu hỏi phỏng vấn du học Hàn Quốc. Còn so với những bạn mới đi phỏng vấn lần đầu thì hãy tìm hiểu thêm những thông tin TT tư vấn du học SOFL trình làng dưới đây .

Phần 1

Làm bài Test tiếng Hàn

– Gồm 10-15 câu :
· Câu hỏi tiếng Hàn
· Câu hỏi tiếng Việt
· Phép toán
– Đại Sứ Quán Hàn Quốc hoàn toàn có thể đưa ra những trường hợp khác nhau cùng những câu hỏi tương quan đến thông tin cá thể, kế hoạch học tập, thói quen, sở trường thích nghi, đặc thù văn hóa truyền thống, siêu thị nhà hàng Hàn Quốc … để những bạn vấn đáp .
– Thời gian : Từ 5-10 phút
– Lịch phỏng vấn sẽ được thông tin ngay khi nộp hồ sơ xin Visa hoặc gọi điện, gửi tin nhắn qua điện thoại cảm ứng từ nhân viên cấp dưới tiếp đón hồ sơ của bạn .
– Số lượng khoảng chừng xấp xỉ 10 bạn cùng làm bài thi trong phòng phỏng vấn .

Phần 2

Phỏng vấn trực tiếp

· Sau khi làm xong bài test tiếng Hàn, phía Đại Sứ Quán sẽ dựa vào mức độ bài làm của bạn để đưa ra những câu hỏi phỏng vấn trực tiếp hoàn toàn có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Hàn để bạn phỏng vấn tại chỗ. Các câu hỏi thường gặp đó là :

· Giới thiệu bản thân
· Bạn học tiếng Hàn ở đâu ?
· Học trong bao lâu ?
· Học tại TT ngoại ngữ nào ?
· Bố mẹ làm gì ?
· Gia đình bạn ở đâu ?

· Và dựa vào đặc thù hồ sơ để hỏi những câu hỏi tương quan quan trọng như :

· Các loại bằng cấp
· Trình độ học vấn
· Mục đích đi du học
· Định hướng tương lai
· Cơ hội nghề nghiệp mong ước .
· Có những yêu cầu gì ?

3. Những mẫu câu hỏi phỏng vấn tiếng Hàn thường gặp

자기소개 해보세요. 몇 살이에요 ? 어디에서 태어났어요 ?
Bạn hãy tự trình làng bản thân. Bạn bao nhiêu tuổi ? Bạn sinh ra ở đâu ?
지금 몇 시 몇 분 이에요 ?
Bây giờ là mấy giờ mấy phút ?
어늘은 며칠입니까 ?
Hôm nay là ngày bao nhiêu ?
1 부터 20 까지 숫자를 세어보세요 .
Bạn hãy thử đếm từ 1 đến 20 .
모음을 말하세요 .
Bạn hãy thử kể những nguyên âm trong tiếng Hàn .
한 주에 요일을 말해볼 수 있나요 ?
Bạn hoàn toàn có thể kể ra những thứ trong tuần được không ?
년에 모든 달을 말해볼 수 있나요 ?
Bạn hoàn toàn có thể kể tổng thể những tháng trong năm được không ?
지금 무었을 공부하고 있나요 ? 지금 무엇을 하고 있나요 ?
Hiện tại bạn đang học gì ? / Hiện tại bạn đang làm gì ?
공부했던 고등학교는 어디에요 ? 어느 고등학교에서 공부했어요 ? 어느 고등학교를 졸업했어요 ?
Trường trung học phổ thông bạn đã học nằm ở đâu ? / Bạn đã học ở trường trung học phổ thông nào ? / Bạn đã tốt nghiệp trường trung học phổ thông nào ?
부모님 성함이 뭐에요 ? 부모님 성함이 어떻게 되나요 ?
Tên của cha mẹ bạn là gì ?
부모님의 직업이 무엇입니까 ? 부모님께서는 무슨 일 하세요 ?
Nghề nghiệp của cha mẹ bạn là gì ? / Bố mẹ bạn đang thao tác gì ?
가족이 몇 명입니까 ? 가족이 몇 명이에요 ? 식구는 몇 명이에요 ?
Gia đình bạn có mấy người ?
고등학교 성적이 어떻게 되나요 ?
Thành tích trung học phổ thông của bạn như thế nào ?
한국으로 공부하러 가는 학교의 이름은 무엇입니까 ? 위치는 어디에 있습니까 ? 그 대학교는 어디에 있나요 ?
Trường bạn muốn đến học tại Hàn Quốc tên là gì ? Vị trí của trường đó ở đâu ? Trường đó nằm ở đâu ?
어디에서 한국어를 공부했나요 ? 어디에서 한국어를 배웠나요 ?
Bạn đã học tiếng Hàn ở đâu ?
학비는 누가 내 주실 건가요 ? 등록금은 누가 내 주실 건가요 ?
Ai sẽ trả học phí cho bạn ? Ai sẽ trả phí ĐK cho bạn ?
한국에 친구나 친척이 있나요 ? 한국에 아는 사람이 있어요 ?
Bạn có người thân trong gia đình hay bạn hữu ở Hàn Quốc không ? Tại Hàn Quốc bạn có người quen nào không ?
한국에 가는 목적이 무엇입니까 ? 한국에 왜 가나요 ? / 한국에 왜 가는 것입니까 ?
Mục đích bạn đến Hàn Quốc là gì ? Tại sao bạn lại đến Hàn Quốc ?
한국에 무엇을 공부하러 가요 ? 한국 가서 뭘 공부할 거예요 ? / 한국에 가서 무엇을 전공하고 싶어요 ?
Bạn đến Hàn Quốc để học gì ? Khi đến Hàn Quốc bạn sẽ học gì ? Đến Hàn Quốc bạn muốn học chuyên ngành nào ?
1 년 등록금이 얼마예요 ? 1 년 학비가 얼마인가요 ?
Phí ĐK 1 năm là bao nhiêu ? Học phí một năm là bao nhiêu ?
생활비는 얼마예요 ? 생활비는 얼마나 준비했나요 ?
Sinh hoạt phí là bao nhiêu ? Bạn đã sẵn sàng chuẩn bị bao nhiêu tiền sinh hoạt phí ?

생일이 언제입니까? 생일이 언제예요?

Sinh nhật của bạn là khi nào ?
자유시간에 뭐 해요 ?
Thời gian rảnh bạn làm gì ?
장점은 무엇입니까 ? / 장점은 뭐죠 ?
Ưu điểm của bạn là gì ?
단점은 무엇입니까 ? / 단점은 뭐예요 ?
Nhược điểm của bạn là gì ?
취미가 무엇입니까 ? / 취미가 뭐예요 ? / 취미가 뭔가요 ?
Sở thích của bạn là gì ?
한국이 왜 좋아요 ? / 한국이 왜 좋은가요 ?
Tại sao bạn lại thích Hàn Quốc ?
어디에 사세요 ? 집이 어디예요 ?
Bạn sống ở đâu ? Nhà của bạn ở đâu ?
형제의 직업이 무엇입니까 ? 오빠의 직업이 무엇입니까 ? 여동생이 무슨 일을 해요 ?
Nghề nghiệp của anh chị em bạn là gì ? Nghề nghiệp của anh trai bạn là gì ? Em gái bạn đang làm gì ?
100 부터 200 까지 숫자를 세어보세요. 40 부터 80 까지 숫자를 세어보세요. 1 시부터 12 시까지 말해 보세요 .
Bạn hãy thử đếm số từ 100 đến 200. Bạn hãy thử đếm từ 40 đến 80. Bạn hãy thử nói bằng tiếng Hàn từ 1 giờ đến 12 giờ .
사계절을 말해 보세요 .
Bạn hãy thử kể 4 mùa được không ?
한국의 대통령의 이름이 무엇입니까 ? / 한국의 대통령의 성함이 어떻게 됩니까 ?
Tổng thống Hàn Quốc tên là gì ?
지금 한국에는 무슨 계절입니까 ?
Hiện tại ở Hàn Quốc là mùa nào ?
오늘 점심 ( 아침, 저녁 ) 에 무엇을 먹었습니까 ?
Hôm nay bữa trưa ( bữa sáng, bữa tối ) bạn đã ăn gì ?
오믈 점심 ( 아침, 저녁 ) 은 몇 시에 먹었습니까 ?
Hôm nay bạn đã ăn trưa ( ăn sáng, ăn tối ) lúc mấy giờ ?
몸무게가 몇 키로그램입니까 ?
Cân nặng của bạn là bao nhiêu kilogram ?
키가 어떻게 됩니까 ? 키가 몇 센티미터입니까 ?
Chiều cao của bạn là bao nhiêu ? Chiều cao của bạn là bao nhiêu cm ?
한국에 일하러 갑니까 ? 아니요, 한국어를 공부하기 위해서 갑니다 .
Bạn đến Hàn Quốc để thao tác ạ ? Không, tôi đến để học tiếng Hàn .
무슨 운동을 좋아합니까 ? 좋아하는 운동이 무엇입니까 ? 축구 ( 수영, 농구, 배구 ) 를 좋아합니다 .
Bạn thích môn thể thao nào ? Môn thể thao bạn thích là gì ? Tôi thích bóng đá ( bơi, bóng rổ, bóng chuyền )
가장 좋아하는 과목은 뭐예요 ? 물리 ( 수학, 체육, 영어 ) 를 좋아합니다 .
Môn học bạn thương mến nhất là gì ? Tôi thích môn vật lý ( toán học, thể dục, tiếng Anh ) .
무슨 색깔을 좋아해요 ? 파란색 ( 빨깐색, 녹색 ) 을 좋아합니다 .
Bạn thích màu nào ? Tôi thích màu xanh da trời ( màu đỏ, màu xanh lá cây ) .
왜 파란색을 좋아해요 ? 파란식이 예쁩니다 .
Tại sao bạn lại thích màu xanh da trời ? Màu xanh da trời rất đẹp .
오늘 날씨가 어때요 ? 오늘 날씨가 좋습니다. ( 덥습니다, 시원합니다 )
Thời tiết thời điểm ngày hôm nay thế nào ? Thời tiết thời điểm ngày hôm nay tốt. ( nóng, thoáng mát )
한국에 친구친척이 있습니까 ? ( 언니가 ) 한국 글로자입니다. 한달 월급이 얼마예요 ? 베트남에 자주 돈을 보닙니까 ? 한국에 온지 얼마 되었어요 ? 한국에 온 후 어디에 삽니까 ?
Bạn có người thân trong gia đình hay bạn hữu tại Hàn Quốc không ? ( Chị gái ) Là người lao động Hàn Quốc. Mức lương một tháng là bao nhiêu ? Có tiếp tục gửi tiền về Nước Ta không ? Bạn đến Hàn Quốc được bao lâu rồi. Sau khi đến Hàn Quốc bạn ở đâu ?
한국으로 공부하러 가는 대학교 이름을 한글로 써 보세요 .
Bạn hãy thử viết tên trường Đại học bạn sẽ học tại Hàn Quốc bằng tiếng Hàn được không ?
Tips : Với những câu hỏi này Du học SOFL khuyên mặt nên rèn luyện liên tục trước gương hoặc hoàn toàn có thể nhờ một người bạn của mình cùng rèn luyện. Với cách này chắc như đinh khi tham gia phỏng vấn bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều để triển khai xong tốt buổi phòng vấn .

4. Lưu ý về cách trả lời phỏng vấn xin Visa du học Hàn Quốc

Một số quan tâm cho những bạn du học sinh khi vấn đáp những câu hỏi phỏng vấn du học Hàn Quốc như sau :

 1. Nắm chắc và nghe kỹ câu hỏi trước khi trả lời 
 2. Khi trả lời câu hỏi trong bài test tiếng Hàn, các bạn nên trả lời một cách ngắn gọn và đúng trọng tâm
 3. Tránh việc lan man trình bày mà không có thông tin chính mà người hỏi muốn nhận được. 
 4. Việc nói trôi chảy tiếng Hàn khi trả lời phỏng vấn cũng chính là một điểm cộng cho các bạn. 
 5. Luôn biểu thị thái thội vui vẻ, lễ phép và mong muốn thực sự muốn đi du học Hàn Quốc để. 

5. Đề thi phỏng vấn xin Visa du học Hàn Quốc bạn nên tham khảo 

Việc ôn luyện theo những câu hỏi thường thấy thôi là chưa đủ, bạn nên góp vốn đầu tư thời hạn cho việc luyện những đề thi phỏng vấn của những anh chị du học sinh đi trước và thực hành thực tế nói cho trôi chảy để có một cuộc phỏng vấn đạt tác dụng cao .
Đề số 1 :
1. 자기 소개를 해보세요 .
2. 취미가 무엇입니까 ? 왜요 ?
3. “ 1313 ” 한국말로 어떻게 읽을까요 ?
4. 한국에서 범죄나 도둑을 발견하면 어디에 신고할 것입니까 ?
5. 호치민 시에는 어떤 맛있는 음식이 있습니까 ?
6. 한국 문화에 대해서 알고 있는 것을 모두 써 보세요 .
7. 어느 한국 회사를 아세요 ?
8. 한국의 도시를 써보세요 .
9. 한국어를 어디에서 공부했습니까 ?
10. 당신의 고등학교는 어디에 있습니까 ?
11. 지금 몇 시예요 ?
12. 왜 한국으로 유학하고 싶습니까 ?
Đề số 2 :
1. 가족 소개해보세요 .
2. 이름이 무엇입니까 ?
3. 한국어를 몇 개월 배웠습니까 ?
4. 오늘은 무슨 요일입니까 ?
5. 한국 영화나 한국 드라마를 좋아합니까 ?
알고 있는 한국 영화 / 드라마 이름을 다 이야기해 보세요 / 말해 보세요 / 써 보세요
6. 한국 음식을 좋아합니까 ? 왜요 ?
7. 김치를 먹어 본 적이 있습니까 ? 맛이 어떻습니까 ?
8. 한국에 가 본 적이 있습니까 ?
9. 한국에서 공부한 후에 무엇을 할 것입니까 ?

10. 한국의 어느 대학교에서 공부할 것입니까?

11. 삼에 구를 더하면 얼마입니까 ?

6. Kinh nghiệm phỏng vấn xin Visa du học Hàn Quốc 

 • Chuẩn bị kỹ kiến thức về tiếng Hàn cũng như có sự chuẩn bị về những câu trả lời cho các câu hỏi bên phía Đại Sứ Quán. 
 • Luyện tập phát âm trôi chảy, và tránh việc ấp úng khi đang trả lời, nó sẽ khiến bạn bị mất tự tin và luống cuống. 
 • Có một kế hoạch du học rõ ràng, biết mình muốn gì? sẽ học gì và định hướng tương lai sau khi tốt nghiệp
 • Khi làm bài thi tuyệt đối không nhìn sang bạn ngồi kế bên, sẽ bị gây mất thiện cảm và có thể bị thu bài đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị trượt Visa. 
 • Tìm hiểu những nét văn hóa Hàn Quốc, vì đó cũng sẽ là một trong những câu hỏi được đề cập đến để biết bạn có thực sự quan tâm đến đất nước Hàn Quốc. 
 • Mang theo những giấy tờ cần thiết như đã được thông báo trước đó. 
 • Nắm rõ các thông tin trong hồ sơ về bản thân, gia đình và trung tâm.
 • Mặc trang phục lịch sự sao cho giống sinh viên nhất. 
 • Tự tin và thể hiện sự vui vẻ thoải mái khi giao tiếp với những người phỏng vấn. 

Luyện phỏng vấn du học Hàn Quốc không phải là một việc thuận tiện như bạn vẫn nghĩ, tuy nhiên cũng không phải là quá khó khiến bạn nhụt chí, mà nó cần thời hạn, sự góp vốn đầu tư chu đáo và lòng quyết tâm. Để đỗ Visa du học Hàn Quốc, hãy tự ý thức về quỹ thời hạn cũng như dữ thế chủ động rèn luyện thật tốt theo những kinh nghiệm mà SOFL đã cung ứng trên đây. Chúc những bạn vượt qua kỳ phỏng vấn thành công xuất sắc, nhanh gọn đặt chân lên vùng đất hứa xứ Hàn !

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi