Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Mẫu đơn xin việc làm công chức năm 2021 – Edu Learn Tip

3. Đơn xin việc làm của Công chức2. Hồ sơ dự tuyển công chức theo lao lý tại Nghị định số 1611. Mẫu đơn ĐK dự tuyển công chức mới nhất pháp luật tại Nghị định số 138

Mẫu đăng ký dự thi tuyển công chức mới nhất là mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020 / NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Vui lòng tham khảo trước.

1. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất quy định tại Nghị định số 138

Mẫu 01

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

… … … …, ngày …. mặt trăng …. năm …

( Dán ảnh 4 × 6 )

Mẫu đăng ký

Tuyển dụng(Cái đầu tiên):

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đơn vị ứng cử(2):

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

thông tin cá nhân

Tên và họ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … Nam ( 3 ) giống cái Quốc gia tôn giáo : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Số chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân : … … … … … … … … Ngày cấp : … … Nơi cấp : … … … … Ngày vào đảng : … … … … … … … … Ngày chính thức : … … … … Số điện thoại di động thông tin : … … … … … … … … E-mail : … … … … … … … …
quê nhà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại ( để báo cáo giải trình ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tình trạng sức khỏe thể chất : … … … … … … Chiều cao : … … … … … … Cân nặng : … … … … … … … … Ki-lô-gam
Thành phần cá thể hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Trình độ văn hóa truyền thống : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Trình độ trình độ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Thông tin cơ bản về gia đình

mối mọt Quan thoại thế hệ

Tên và họ

ngày sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, tổ chức, công tác, học tập, nơi ở (trong và ngoài nước; thành viên của các tổ chức chính trị xã hội, v.v.)

3. Thông tin về quá trình đào tạo

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cấp cơ sở đào tạo

Văn bằng chứng chỉ và văn bằng chứng chỉ

Số lượng văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (theo bảng điểm)

khai thác mỏDịch vụ quốc gia○

Hình thức khai thác

Phân loại bằng cấp và chứng chỉ

4. Thông tin về quá trình làm việc (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Định chế, tổ chức công việc

5. Trừ các kỳ thi ngoại ngữ và tin học

( Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ và Tin học cần nêu rõ nguyên do miễn thi vào phần này ). Miễn thi môn ngoại ngữ vì những nguyên do sau : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Bài thi Tin học được miễn vì những nguyên do sau : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tại vì.Đăng ký kiểm tra ngoại ngữ

( Ứng viên lựa chọn và chỉ định bằng một trong năm thứ tiếng trong thông tin tuyển dụng : Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung hoặc những ngoại ngữ khác. Đăng ký dự thi Ngoại ngữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

7. Đối tượng ưu tiên (nếu có)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

7. Các nội dung khác do hội đồng tuyển dụng yêu cầu

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tôi xin xác nhận rằng công bố trên của tôi là đúng. Sau khi nhận được giấy báo nhập học, em sẽ hoàn thành xong hồ sơ theo nhu yếu. Nếu không đúng thực sự, hiệu quả tuyển dụng của tôi sẽ bị đơn vị chức năng tuyển dụng hủy bỏ, tôi xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của pháp lý và xin hứa sẽ không ĐK với đơn vị chức năng tuyển dụng trong những đợt tuyển dụng tiếp theo. /.

Tác giả bình chọn
(Ký, ghi rõ họ tên)

ghi chú:

( 1 ) Nhập đúng vị trí bạn đã ứng tuyển ; ( 2 ) Điền đúng mực tên cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có chỉ tiêu tuyển dụng ; ( 3 ) Người viết phiếu ghi lại X vào những ô tương ứng với ô nam và ô nữ.

2. Hồ sơ dự tuyển công chức theo quy định tại Nghị định số 161

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

… … … … … … …, CN Năm …

(Dán ảnh 4 × 6)
(3)

Mẫu đăng ký

Tuyển dụng(Cái đầu tiên): ……………………………………………………

… … … … … … … … … …

Đơn vị ứng cử(2): …………………….

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

thông tin cá nhân

Tên và họ : … … … … … … … … … … … …. ngày sinh : … … … … … .. Nam giới giống cái
Quốc gia tôn giáo : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân : … … … … … … … … Ngày cấp : … … … … Nơi cấp : … … … … .. Số điện thoại thông minh thông tin : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. E-mail : … … … … … … … … … …
quê nhà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … ….
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở lúc bấy giờ ( để báo cáo giải trình ) : … … … … … … … … .. … … … … … … … ….
Tình trạng sức khỏe thể chất : … … … …, Chiều cao : … … … … … … .., Cân nặng : … … … … … … … … .. kg
Thành phần cá thể hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….
Trình độ học vấn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … …
Trình độ trình độ : … … … … … … Loại hình đào tạo và giảng dạy : … … … … … … … … .. … … … …

2. Thông tin đào tạo

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cấp cơ sở đào tạo

Dịch vụ quốc giaMột thế hệBằng cấp, chỉTrì trệgiá như

Số lượng văn bằng, chứng chỉ

Đào tạo chuyên nghiệp (ghMột thế hệ Theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

hình dạngTrì trệĐào tạo

NSLoại bỪm?ng, chứng chỉ

3. Kiểm tra ngoại ngữ và tin học miễn phí

( Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ và Tin học cần nêu rõ nguyên do miễn thi vào phần này ). Miễn thi môn Ngoại ngữ vì những nguyên do sau : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Miễn thi môn Tin học vì những nguyên do sau : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Thứ tư, đăng ký kiểm tra ngoại ngữ

( Thí sinh lựa chọn và chỉ định ĐK dự thi một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức hoặc những ngoại ngữ khác theo nhu yếu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi khác thi ngoại ngữ hơn tiếng Anh. ) Điền thông tin vào phần này ). Đăng ký kiểm tra ngoại ngữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

5. Mục tiêu ưu tiên (nếu vậy)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tôi xin xác nhận rằng công bố trên của tôi là đúng. Sau khi nhận được giấy báo nhập học, em sẽ hoàn thành xong hồ sơ theo nhu yếu. Nếu không đúng thực sự, hiệu quả tuyển dụng của tôi sẽ bị đơn vị chức năng tuyển dụng hủy bỏ, tôi xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của pháp lý và xin hứa sẽ không ĐK với đơn vị chức năng tuyển dụng trong những đợt tuyển dụng tiếp theo. /.

Tác giả bình chọn
(Ký, ghi rõ họ tên)

ghi chú:

( 1 ) Nhập đúng vị trí bạn đã ứng tuyển ; ( 2 ) Điền đúng mực tên cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có chỉ tiêu tuyển dụng ; ( 3 ) Người viết phiếu ghi lại X vào những ô tương ứng với ô nam và ô nữ.

3. Đơn xin việc làm của Công chức

Mẫu 4a


Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… … … … … … … …, ngày … … … … mặt trăng … …. Năm 2019

(Dán ảnh 4 × 6)

Mẫu đăng ký chính thức

Tuyển dụng(Cái đầu tiên): ……………………………………

… … … … … … … … … … … … … …

Đơn vị ứng cử(2): ……………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

thông tin cá nhân

Tên và họ : … … … … … … … … … … … … .. ngày sinh : … … … … … .. Nam giới giống cái
Quốc gia tôn giáo : … … … … … … … … … … … … … … Số chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân : … … … … … … Ngày cấp : … … … … Nơi cấp : … … … … … … .. Số điện thoại cảm ứng thông tin : … … … … … … … …. E-mail : … … … …. … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở lúc bấy giờ ( để báo cáo giải trình ) : … … … … … … … … .. … … … ….
Tình trạng sức khỏe thể chất : … … … … … … … …, độ cao : … … … … .., cân nặng : … … … … … … … … .. kg
Thành phần cá thể hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Trình độ học vấn : … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … …
Trình độ trình độ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Thông tin đào tạo

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cấp cơ sở đào tạo

Dịch vụ quốc giaMột thế hệBằng cấp, chỉTrì trệgiá như

Số lượng văn bằng, chứng chỉ

Đào tạo chuyên nghiệp (Theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

hình dạngTrì trệĐào tạo

NSLoại bỪm?ng, chứng chỉ

3. Kiểm tra ngoại ngữ và tin học miễn phí

( Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ và Tin học cần nêu rõ nguyên do miễn thi vào phần này ). Miễn thi môn ngoại ngữ vì nguyên do sau : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Miễn thi môn Tin học vì những nguyên do sau : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Thứ tư, đăng ký kiểm tra ngoại ngữ

( Thí sinh lựa chọn và chỉ định ĐK dự thi một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức hoặc những ngoại ngữ khác theo nhu yếu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi khác thi ngoại ngữ hơn tiếng Anh. ) Điền thông tin vào phần này ). Đăng ký kiểm tra ngoại ngữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

5. Mục tiêu ưu tiên(Nếu có, vui lòng ghi chính xác đối tượng ưu tiên)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Tôi xin cam kết ràng buộc những lời khai trên là bản chính của những chứng từ, bằng tốt nghiệp, chứng từ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Sau khi nhận được giấy báo nhập học, em sẽ hoàn thành xong hồ sơ theo nhu yếu. Nếu không đúng thực sự, tác dụng tuyển dụng của tôi sẽ bị đơn vị chức năng tuyển dụng hủy bỏ, tôi xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý và xin hứa sẽ không ĐK với đơn vị chức năng tuyển dụng trong những đợt tuyển dụng tiếp theo. /.

Tác giả bình chọn
(Ký, ghi rõ họ tên)

ghi chú:

(1) Nhập đúng vị trí bạn đã ứng tuyển;

( 2 ) Điền đúng chuẩn tên cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có chỉ tiêu tuyển dụng ; Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần này Nhân sự Công việc Trong dự án Bất Động Sản mẫu đơn Vui lòng.

  • Thủ tục tuyển dụng công chức không qua thi tuyển
  • Thủ tục thi tuyển công chức
  • Mẫu Phiếu thẩm định công chức
  • Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức

.

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi