Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Kiến thức trọng tâm bài Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Hệ thống kiến thức cơ bản bài Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh do THPT Sóc Trăng sưu tầm và tổng hợp bao gồm toàn bộ kiến thức trọng tâm bài tuyên ngôn độc lập, từ tác giả, tác phẩm tới nội dung, nghệ thuật,… kèm theo đó là những bài văn mẫu hay nhất phân tích, bình giảng, cảm nhận bài thơ và các khổ thơ. Mời các em học sinh cùng tham khảo:

Tổng hợp kiến thức cơ bản bài Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh

1. Hoàn cảnh ra đời

– Ngày 19/08/1945, chính quyền Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26/08/1945, Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội và tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người đã soạn “Tuyên ngôn Độc lập”.

Bạn đang xem : Kiến thức trọng tâm bài Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh

– Ngày 2/9/1945, tại trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình, Người đã đọc bản “ Tuyên ngôn Độc lập ” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. – “ Tuyên ngôn Độc lập ” sinh ra trong một tình thế vô cùng cấp bách : nền độc lập vừa mời giành được bị rình rập đe dọa bởi những thế lực phản động, bọn đế quốc thực dân đang chuẩn bị sẵn sàng chiếm lại nước ta : tiến vào từ phía Bắc là quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ ; tiến vào từ phía Nam là quân đội Anh, đằng sau là lính viễn chinh Pháp. Lúc này thực dân Pháp công bố Đông Dương là đất “ bảo lãnh ” của người Pháp bị nhật xâm lăng, nay Nhật đầu hàng, vậy Đông Dương đương nhiên phải trở lại với người Pháp .

Xem thêmSoạn bài tuyên Ngôn Độc Lập – Phần 1 tác giả và Sơ đồ tư duy Tuyên ngôn độc lập

2. Giá trị lịch sử và văn học, mục đích, đối tượng của bản “Tuyên ngôn Độc lập”

– Giá trị lịch sử dân tộc : Là văn kiện lịch sử vẻ vang vô giá, là lời công bố của một dân tộc bản địa đã đứng lên xóa bỏ chính sách thực dân phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập vào hội đồng trái đất với tư cách là một nước độc lập, dân chủ, tự do .
– Giá trị văn học :
+ Giá trị tư tưởng : “ Tuyên ngôn Độc lập ” là tác phẩm kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa và niềm tin yêu thích tự do .
+ Giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật : Là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận ngặt nghèo, lí lẽ đanh thép, những vật chứng xác nhận, giàu sức thuyết phục, ngôn từ quyến rũ, hùng hồn .
– Đối tượng : Nhân dân Nước Ta ; Các nước trên quốc tế ; Bọn đế quốc, thực dân đang nhăm nhe xâm lược nước ta : Mỹ, Pháp .
– Mục đích : Tuyên bố nền độc lập của nước Nước Ta và sự sinh ra của nước Nước Ta mới ; Ngăn chặn thủ đoạn xâm lược của bọn đế quốc, thực dân .

>> Thêm nhiều kiến thức hơn tại: Soạn bài Tuyên ngôn Độc lập – Phần 2: Tác phẩm

3. Nội dung

3.1. Phần 1 (từ đầu đến “Không ai chối cãi được”) : Nêu nguyên lí chung

– Người đã trích dẫn bản hai bản “ Tuyên ngôn độc lập ” ( 1776 ) của Mỹ và “ Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ” ( 1791 ) của Pháp. Hai bản Tuyên ngôn này chứng minh và khẳng định quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu niềm hạnh phúc của mọi con người ở mọi dân tộc bản địa .
– Tác giả dùng chính lí lẽ của đối phương đáp trả lại đối phương, nhắc nhở đối phương đang đi ngược lại những gì mà tổ tiên họ để lại .
– Đặt ba cuộc cách mạng của trái đất ngang bằng nhau, trong đó cách mạng Nước Ta cùng một lúc thực thi trách nhiệm của hai cuộc cách mạng Mĩ, Pháp. Sánh vai những nước nhỏ bé với những cường quốc năm châu .
– Từ quyền con người Bác lan rộng ra thành quyền của dân tộc bản địa. Đây là một suy luận rất là quan trọng vì so với những nước thuộc địa như nước ta lúc bấy giờ thì trước khi nói đến quyền của con người phải đòi lấy quyền của dân tộc bản địa. Dân tộc có độc lập, nhân dân mới có tự do, niềm hạnh phúc. Đó là góp phần riêng của tác giả và cũng là của dân tộc bản địa ta vào một trong những trào lưu tư tưởng cao đẹp vừa mang tầm vóc quốc tế vừa mang ý nghĩa nhân đạo của quả đât trong thế kỉ XX .
– Lập luận vừa nhất quyết, vừa khôn khéo, tạo cơ sở pháp lí vững chãi cho bản TN .

Tham khảo: Phân tích phần mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập

3.2. Phần 2 (từ “Thế mà… phải được độc lập”) : Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khảng định thực tế lịch sử là nhân dân ta đã nổi dậy giành chính quyền và lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

a. Bản tuyên ngôn đã đưa ra những lí lẽ xác đáng, những dẫn chứng không ai hoàn toàn có thể chối cãi để bác bỏ những luận điệu của thực dân Pháp muốn “ hợp pháp hóa ” việc chiếm lại nước ta :
+ Pháp kể công “ khai hóa ”, bản Tuyên ngôn kể tội áp bức bóc lột tàn tệ và tội diệt chủng của chúng. Tội nặng nhất là gây ra nạn đói năm giết chết hơn hai triệu đồng bào ta từ Bắc Kì đến Quảng Trị ( dẫn chứng )

+ Pháp kể công “bảo hộ”, bản tuyên ngôn kể tội hai lần chúng dâng Đông Dương cho Nhật (dẫn chứng)

+ Pháp nhân danh Đồng minh đã thắng lợi phát xít, giành lại Đông Dương, bản tuyên ngôn kể tội chúng phản bội liên minh : đầu hàng Nhật, khủng bố Cách mạng Nước Ta đánh Nhật cứu nước. Bản tuyên ngôn nói rõ : Dân tộc Nước Ta giành lại độc lập từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp .
Bằng giọng văn hùng hồn can đảm và mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục, đoạn văn đã tố cáo hùng hồn và đanh thép tội ác của thùc dân Pháp. Bằng giải pháp liệt kê, tác giả đã nêu lên hàng loạt tội ác của thực dân Pháp trên những mặt : kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, giáo dục và ngoại giao .
b. Từ những cứ liệu lịch sử vẻ vang hiển nhiên đó, bản Tuyên ngôn nhấn mạnh vấn đề đến những thông điệp quan trọng :
+ Tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước việt nam .
+ Kêu gọi toàn dân Nước Ta đoàn kết chống lại thủ đoạn của thực dân Pháp
+ Kêu gọi hội đồng quốc tế công nhận quyền độc lập, tự do của dân tộc bản địa việt nam .

>> Thêm nhiều bài tham khảo: 

  • Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
  • Phân tích giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập

3.3. Phần 3 (còn lại): Lời tuyên ngôn và tuyên bố về ý chí bảo vệ nền độc lập của toàn dân tộc

– Tuyên bố về quyền độc lập của dân tộc bản địa
– Tuyên bố về thực sự là nước Nước Ta đã giành được độc lập .
– Tuyên bố về ý chí, quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc bản địa bằng mọi giá .
Những lời tuyên ngôn này được trình diễn lôgic, ngặt nghèo, cái trước là tiền đề của cái sau .

>> Tham khảo: Phân tích phần cuối của bản Tuyên ngôn độc lập

4. Nghệ thuật

– Kết cấu ngặt nghèo, lí lẽ tinh tế, lập luận giàu sức thuyết phục
– Ngôn ngữ đúng chuẩn, trong sáng, quyến rũ .
– Giọng điệu linh động .

5. Chủ đề

Tuyên ngôn độc lập công bố trước quốc dân đồng bào và quốc tế quyền được tự do, độc lập của dân tộc bản địa Nước Ta, nền độc lập, tự do mà nhân dân ta vừa giành được và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của toàn dân tộc bản địa .
>> Liên quan : Dàn ý liên hệ phần mở màn của Tuyên ngôn độc lập và Đại cáo bình Ngô
* * * * * * * *

Trên đây là phần tóm tắt kiến thức bài tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh cùng những bài văn mẫu hay nhất về bài Tuyên ngôn độc lập mà THPT Sóc Trăng đã sưu tầm. Hy vọng những tài liệu ngữ văn lớp 12 này, các em sẽ giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức để học tập tốt hơn. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao nhé!

Hệ thống kiến thức cơ bản bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh do THPT Sóc Trăng sưu tầm, tổng hợp kiến thức về bài Tuyên ngôn độc lập cùng các bài văn mẫu liên quan.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi