Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Thời gian lên hàm của công an, quân đội mới nhất

Thông thường, cứ sau một thời hạn nhất định, công an, bộ đội sẽ được thăng cấp bậc hàm. Thời gian này lúc bấy giờ được lao lý thế nào ?

Thời gian thăng cấp bậc hàm của công an

Theo Luật Công an nhân dân năm 2018, thời hạn xét thăng cấp bậc hàm của công an như sau :

– Hạ sĩ lên Trung sĩ, Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm;

– Thượng sĩ lên Thiếu úy, Thiếu úy lên Trung úy : 02 năm ;
– Trung úy lên Thượng úy, Thượng úy lên Đại úy : 03 năm ;
– Đại úy lên Thiếu tá, Thiếu tá lên Trung tá, Trung tá lên Thượng tá, Thượng tá lên Đại tá : 04 năm ;
– Đại tá lên Thiếu tướng : 04 năm ;
Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 04 năm .
Lưu ý: Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng.

Thủ tướng nhà nước trình quản trị nước phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng .Thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm ; so với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ bị giáng cấp bậc hàm, sau 01 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tân tiến thì được xét thăng cấp bậc hàm .
Tuy nhiên, trong 1 số ít trường hợp, công an được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc trong những trường hợp sau :
– Lập thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc trong bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp lý, kiến thiết xây dựng Công an nhân dân, điều tra và nghiên cứu khoa học, công tác làm việc, học tập mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất so với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ đang đảm nhiệm thì được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn ;
– Lập thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc trong bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp lý mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất lao lý so với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ đang đảm nhiệm từ 02 bậc trở lên thì được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc hàm cao nhất so với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm .

Thời gian lên hàm của công an, quân đội mới nhất

Thời gian lên hàm của công an, quân đội mới nhất (Ảnh minh họa)
 

Thời gian lên hàm của bộ đội

Theo Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Nước Ta 1999 sửa đổi năm năm trước, thời hạn xét thăng quân hàm so với sĩ quan tại ngũ được pháp luật như sau :
– Thiếu uý lên Trung uý : 02 năm ;

– Trung uý lên Thượng uý, Thượng uý lên Đại uý: 03 năm;

– Đại uý lên Thiếu tá, Thiếu tá lên Trung tá, Trung tá lên Thượng tá, Thượng tá lên Đại tá : 04 năm ;
– Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm ;
– Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm ;
– Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm ;
– Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng tối thiểu là 4 năm .
Lưu ý: Thời gian sĩ quan học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm.

Thời gian sĩ quan học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm .

Trong thời chiến, thời hạn xét thăng quân hàm có thể được rút ngắn theo quy định của cấp có thẩm quyền.
 

Thăng quân hàm trước thời hạn

Theo Luật Sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi 2008, sĩ quan được xét thăng quân hàm trước thời hạn trong những trường hợp sau đây :
– Trong chiến đấu lập chiến công xuất sắc hoặc trong công tác, nghiên cứu khoa học được tặng Huân chương;

– Trong chiến đấu lập chiến công xuất sắc hoặc trong công tác làm việc, nghiên cứu và điều tra khoa học được Tặng Kèm Huân chương ;- Hoàn thành tốt chức trách, trách nhiệm mà cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất lao lý so với chức vụ mà sĩ quan đang đảm nhiệm từ hai bậc trở lên hoặc cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất so với chức vụ chỉ huy, quản trị .
 

Kéo dài thời hạn xét thăng quân hàm

Ngoài những trường hợp được thăng quân hàm trước thời hạn, sĩ quan quân đội phải lê dài thời hạn xét thăng quân hàm trong 03 trường hợp sau :
– Sĩ quan đến thời hạn xét thăng quân hàm mà chưa đủ điều kiện quy định (Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…)

– Sĩ quan đến thời hạn xét thăng quân hàm mà chưa đủ điều kiện quy định (Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…)

– Trong thời hạn xét thăng quân hàm, sĩ quan bị kỹ luật cảnh cáo, giáng chức, không bổ nhiệm hoặc trong năm cuối của thời hạn xét thăng quân hàm, sĩ quan bị kỷ luật khiển trách thì thời hạn xét thăng quân hàm phải lê dài tối thiểu 01 năm ;
– Sĩ quan bị kỷ luật giáng cấp bậc quân hàm, sau tối thiểu 01 năm kể từ ngày bị giáng cấp, nếu văn minh thì được xét thăng quân hàm .

>> Năm 2021, quân đội, công an đón 3 thay đổi mới về lương, phụ cấp

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi