Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Các thông tin về chỉ tiêu, hồ sơ, bằng cấp kho bạc 2021 (THI TUYỂN) – Tin Công Chức

Các thông tin về chỉ tiêu, hồ sơ, bằng cấp kho bạc 2021. Tổng hợp những thông tin về thi kho bạc nhà nước 2021 những bạn cần nắm vững để thi và nộp hồ sơ. LƯU Ý ĐÂY LÀ CHỈ VỚI NGƯỜI THI TUYỂN, KHÔNG PHẢI DỰ TUYỂN
Các thông tin về chỉ tiêu, hồ sơ, bằng cấp kho bạc 2021 (THI TUYỂN)

Tóm tắt thông tin chỉ tiêu kho bạc, nơi tuyển 2021

*Chỉ tiêu thi tuyển kho bạc 2021:

1.193 chỉ tiêu ( gồm 1.189 chỉ tiêu của KBNN và 04 chỉ tiêu của Cơ quan Bộ Tài chính ), trong đó :

– Chuyên viên nghiệp vụ: 503 chỉ tiêu;

– Kế toán viên : 621 chỉ tiêu ;
– Chuyên viên tin học : 39 chỉ tiêu ( gồm những vị trí : nhân viên quản trị mạng lưới hệ thống, nhân viên quản trị cơ sở tài liệu, nhân viên quản trị bảo mật an ninh thông tin, nhân viên bảo vệ kỹ thuật ) ;
– Chuyên viên văn thư, tàng trữ : 30 chỉ tiêu, trong đó : 26 chỉ tiêu thao tác tại KBNN và 04 chỉ tiêu thao tác tại cơ quan Bộ Tài chính ( 03 chỉ tiêu Văn phòng Bộ và 01 chỉ tiêu Vụ Chính sách thuế ) được ghép cùng kỳ thi tuyển dụng của KBNN .
Lưu ý : Thí sinh có nguyện vọng ĐK dự tuyển vị trí văn thư, tàng trữ Bộ Tài chính phải ghi rõ nội dung vị trí ĐK dự tuyển là nhân viên văn thư, tàng trữ và đơn vị chức năng ĐK dự tuyển vào 1 trong 2 đơn vị chức năng là Văn phòng Bộ Tài chính hoặc Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính tại Phiếu ĐK thi tuyển đính kèm ( Mẫu số 01 ) .

*Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng số 160 chỉ tiêu, trong đó:

– Nhân viên bảo vệ : 156 chỉ tiêu ;
– Nhân viên lái xe chở tiền : 04 chỉ tiêu ;
* Chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng thí sinh xem tại 02 phụ lục đính kèm thông tin này :
– Phụ lục 01 : Chỉ tiêu tuyển dụng công chức nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước năm 2021 ;
– Phụ lục 02 : Chỉ tiêu tuyển dụng công chức bảo vệ, lái xe chở tiền Kho bạc Nhà nước năm 2021 .

Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

– Thời gian dự kiến tổ chức triển khai thi tuyển : Quý III năm 2021 .
– Địa điểm dự kiến tổ chức triển khai thi tuyển :
+ Các tỉnh từ TP. Đà Nẵng trở vào : tại Thành phố Hồ Chí Minh .
+ Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra : tại thành phố Thành Phố Hà Nội .

Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

– Thời gian dự kiến tổ chức triển khai xét tuyển : Quý III năm 2021 .
– Địa điểm dự kiến tổ chức triển khai xét tuyển :
+ Các tỉnh từ TP. Đà Nẵng trở vào : tại Thành phố Hồ Chí Minh .
+ Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra : tại thành phố Thành Phố Hà Nội

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 03/6/2021 đến hết ngày 02/7/2021. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

Điều kiện để được dự thi kho bạc 2021

1. Điều kiện chung :

1.1. Người có đủ những điều kiện kèm theo sau đây không phân biệt dân tộc bản địa, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được ĐK dự tuyển công chức KBNN :

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Nước Ta ;

b. Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 35 tuổi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ ĐK dự tuyển ;

c. Có đơn dự tuyển ; có lý lịch rõ ràng ;

d. Có văn bằng, chứng từ huấn luyện và đào tạo tương thích với nhu yếu của ngạch dự tuyển ; đ ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt ;

e. Đủ sức khỏe thể chất để triển khai trách nhiệm ;

1.2. Những người sau đây không được ĐK dự tuyển :

a. Không cư trú tại Nước Ta ;

b. Mất hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;

c. Đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hành động về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích ; đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục .

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đơn cử về văn bằng, chứng từ

2.1. Vị trí Chuyên viên nhiệm vụ :

a. Có bằng tốt nghiệp ĐH ( cử nhân ) hoặc sau đại học trong đó tên ngành / chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong những cụm từ sau : Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Chi tiêu, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh

b. Có chứng từ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 ( hoặc tương tự ) khung năng lượng ngoại ngữ Nước Ta theo pháp luật tại Thông tư số 01/2014 / TT – BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta hoặc có chứng từ ngoại ngữ trình độ B trở lên ( một trong năm thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức ) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2019 / TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực hiện hành .

c. Có chứng từ tin học với trình độ đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo lao lý tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông lao lý Chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng từ tin học Văn phòng, chứng từ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016 / TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông có hiệu lực thực thi hiện hành .

2.2. Vị trí Kế toán viên :

a. Có bằng tốt nghiệp ĐH ( cử nhân ) hoặc sau đại học trong đó tên ngành / chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong những cụm từ sau : Kế toán, Kiểm toán, Tài chính .

b. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

c. Có chứng từ tin học với trình độ đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo lao lý tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật Chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng từ tin học Văn phòng, chứng từ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016 / TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông có hiệu lực thực thi hiện hành .

2.3. Vị trí Chuyên viên tin học :

a. Có bằng tốt nghiệp ĐH ( cử nhân ) hoặc sau đại học trong đó tên ngành / chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong những cụm từ sau : Công nghệ thông tin ; Công nghệ điện tử, viễn thông ; Công nghệ kỹ thuật máy tính ; Khoa học máy tính ; Truyền thông và mạng máy tính ; Hệ thống thông tin ; Tin học ứng dụng ; Toán tin ứng dụng ; Kỹ thuật ứng dụng ; Kỹ thuật điện tử, viễn thông ; Kỹ thuật mật mã ; An toàn thông tin ; Điện – điện tử ; Vật lý điện tử .

Riêng so với vị trí Chuyên viên tin học thao tác tại cơ quan KBNN, thí sinh ĐK dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp ĐH loại khá trở lên hoặc sau đại học thuộc những chuyên ngành nêu trên .

b. Có chứng từ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 ( hoặc tương tự ) khung năng lượng ngoại ngữ Nước Ta theo pháp luật tại Thông tư số 01/2014 / TT – BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta hoặc có chứng từ ngoại ngữ trình độ B trở lên ( một trong năm thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức ) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2019 / TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực hiện hành .

2.4. Vị trí Chuyên viên văn thư, tàng trữ :

a. Có bằng tốt nghiệp ĐH ( cử nhân ) hoặc sau đại học trong đó tên ngành / chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm có ghi một trong những cụm từ sau : Văn thư, Lưu trữ, Hành chính học, Quản trị văn phòng, Thư viện. Nếu tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác thì phải có chứng từ tu dưỡng bổ trợ kiến thức và kỹ năng nhiệm vụ văn thư, tàng trữ .

b. Có chứng từ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 ( hoặc tương tự ) khung năng lượng ngoại ngữ Nước Ta theo pháp luật tại Thông tư số 01/2014 / TT – BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta hoặc có chứng từ ngoại ngữ trình độ B trở lên ( một trong năm thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức ) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2019 / TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thực thi hiện hành .

c. Có chứng từ tin học với trình độ đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật Chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng từ tin học Văn phòng, chứng từ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016 / TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông có hiệu lực hiện hành .

2.5. Vị trí nhân viên cấp dưới bảo vệ :

a. Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên .

b. Có sức khỏe thể chất tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền án, tiền sự .

2.6. Vị trí nhân viên cấp dưới lái xe chở tiền :

a. Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên .

b. Có bằng lái xe chuyên nghiệp hạng B2 trở lên đang được phép sử dụng ( được cơ quan có thẩm quyền cấp ) .

c. Có sức khỏe thể chất tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền án, tiền sự .

Lưu ý :

– Đối với chứng từ ngoại ngữ tương tự : Thí sinh ĐK dự tuyển hoàn toàn có thể sử dụng một trong những chứng từ sau còn thời hạn và giá trị sử dụng tính đến thời gian nộp hồ sơ dự tuyển, do cơ quan có thẩm quyền cấp để thay thế sửa chữa cho chứng từ tiếng Anh trình độ bậc 2 ( tương tự trình độ tiếng Anh A2 khung Châu Âu ) :

+ TOEFL : PBT 400, CBT 97, iBT 42, ITP 360 trở lên ;

+ IELTS 3.0 trở lên ;

+ TOEIC 150 trở lên ;

( Căn cứ Quyết định số 66/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc pháp luật Chương trình giáo dục tiếp tục về tiếng Anh thực hành thực tế và Thông báo của Viện Khảo thí Giáo dục đào tạo Hoa Kỳ ETS về việc biến hóa mức tối thiểu quy đổi điểm bài thi TOEFL ITP sang trình độ A2 khung tham chiếu trình độ ngôn từ chung Châu Âu ( CEFR ) kể từ ngày 01/01/2020 ) .

– Đối với những trường hợp có giấy ghi nhận tốt nghiệp : thí sinh nộp giấy ghi nhận tốt nghiệp tại thời gian nhận hồ sơ và phải bổ trợ bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển, xét tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển, xét tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ trợ bằng tốt nghiệp trình độ tương thích với vị trí tuyển dụng thì không được tham gia kỳ

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức :

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức được triển khai theo lao lý tại Điều 5, Nghị định số 138 / 2020 / NĐ-CP ngày 27/11/2020 của nhà nước lao lý về tuyển dụng, sử dụng và quản trị công chức, gồm có :

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương bệnh binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh loại B : Được cộng 7,5 điểm vào hiệu quả điểm vòng 2 ;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác làm việc cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp huấn luyện và đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã ĐK ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương bệnh binh, con thương bệnh binh, con của người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, con của thương bệnh binh loại B, con đẻ của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động : Được cộng 5 điểm vào hiệu quả điểm vòng 2 ;

– Người triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, đội viên người trẻ tuổi xung phong : Được cộng 2,5 điểm vào tác dụng điểm vòng 2 .

 

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo pháp luật thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào hiệu quả điểm thi hoặc xét tại vòng 2 .

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi