Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài cần những điều kiện gì?

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài cần những điều kiện gì?

Trong toàn cảnh quốc tế ngày càng tăng trưởng. Những năm gần đây, Nước Ta là một trong những nước không ngừng thay đổi từ khoa học đến kỹ thuật hay những ý tưởng công nghệ tiên tiến văn minh nhằm mục đích bắt kịp với những quốc gia tiên tiến trên quốc tế. Trong đó doanh nghiệp đóng vài trò quan trọng trong việc góp thêm phần thiết kế xây dựng kinh tế tài chính quốc gia. Để hoàn toàn có thể học hỏi điều tra và nghiên cứu hay chớp lấy những máy móc công nghệ tiên tiến văn minh hơn thì không hề không cần đến những nguồn lao động quốc tế. Họ có trình độ trình độ cao, kinh nghiệm tay nghề thao tác ở những vị trí mà nguồn nhân lực trong nước chưa thể phân phối được .

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Bộ Luật Lao Động 2012 do Quốc Hội ban hành cũng đã sửa đổi bổ sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Vậy cần những điều kiện gì để doanh nghiệp có thể tuyển dụng lao động nước ngoài?

I. Điều kiện tuyển dụng

Theo Điều 170 (Bộ luật lao động 2012) điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài:

 1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân quốc tế vào làm việc làm quản trị, giám đốc quản lý và điều hành, chuyên viên và lao động kỹ thuật mà lao động Nước Ta chưa phân phối được theo nhu yếu sản xuất, kinh doanh thương mại .
 2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể, nhà thầu quốc tế trước khi tuyển dụng lao động là công dân quốc tế vào thao tác trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải báo cáo giải trình nhu yếu sử dụng lao động và được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Như vậy theo qui định thì doanh nghiệp chỉ được tuyển dụng lao động quốc tế khi lao động trong nước chưa cung ứng được nhu yếu với đặc thù việc làm qui định tại khoản 1 điều này .

II. Đối tượng áp dụng

( theo khoản 1 Điều 2 Nghị Định 11/2016 NĐ-CP qui định về đối tượng người tiêu dùng vận dụng )
Lao động là công dân quốc tế vào thao tác tại Nước Ta ( sau đây viết tắt là người lao động quốc tế ) theo những hình thức sau đây :

 1. Thực hiện hợp đồng lao động ;
 2. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp ;
 3. Thực hiện những loại hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác về kinh tế tài chính, thương mại, kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa truyền thống, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế ;
 4. Nhà cung ứng dịch vụ theo hợp đồng ;
 5. Chào bán dịch vụ ;
 6. Làm việc cho tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế tại Nước Ta được phép hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý Nước Ta ;
 7. Tình nguyện viên ;
 8. Người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng hiện hữu thương mại ;
 9. Nhà quản trị, giám đốc quản lý, chuyên viên, lao động kỹ thuật ;
 10. Tham gia thực thi những gói thầu, dự án Bất Động Sản tại Nước Ta .

III. Hồ sơ nhu yếu :

Căn cứ Nghị Định số 11/2016 / NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật Lao Động có hiệu lực hiện hành ngày 01/04/2016 và Thông Tư số 40/2016 / TT-BLĐ-TB và XH có hiệu lực hiện hành ngày 12/12/2016 hướng dẫn về lao động quốc tế thao tác tại Nước Ta

Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải làm công văn báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng gửi cơ quan chấp thuận nơi người nước ngoài làm việc hoặc nơi người sử dụng lao động tại địa phương. (Hướng dẫn theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 40/2016)

Bước 2:

1. Thủ tục cấp mới GPLĐ

HỒ SƠ YÊU CẦU :

 • Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất được cấp ở quốc tế hoặc ở Nước Ta theo lao lý của Bộ Y tế
 • Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội h

  oặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của pháp lý Nước Ta và pháp lý quốc tế

 • Bằng cấp .
 • Văn bản xác nhận kinh nghiệm tay nghề thao tác tại quốc tế cho vị trí thao tác ở Nước Ta .
 • 03 ảnh ( 4 × 6 quốc tế, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng ), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ .
 • Bản sao xác nhận hộ chiếu / Pasport nguyên cuốn .
 • Bản sao xác nhận giấy phép ĐK kinh doanh thương mại
  Các sách vở sử dụng ngôn từ quốc tế phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo lao lý của pháp lý Nước Ta, những bản sao xác nhận không quá 06 tháng .

2. Thủ tục cấp lại GPLĐ (Trong vòng 45 ngày trước ngày giấy phép hết hạn phải làm thủ tục cấp lại)

HỒ SƠ YÊU CẦU :

 • Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất được cấp ở quốc tế hoặc ở Nước Ta theo pháp luật của Bộ Y tế
 • Bằng ĐH ( Đối với chuyên viên ) ; Chứng nhận 01 năm đào tạo và giảng dạy ( Đối với lao động kỹ thuật ) .
 • 03 ảnh (4×6 quốc tế, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

 • Bản sao xác nhận hộ chiếu nguyên cuốn .
 • Bản sao xác nhận giấy phép ĐK kinh doanh thương mại

Các sách vở pháp luật tại mục 2 phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo pháp luật của pháp lý Nước Ta, những bản sao xác nhận không quá 06 tháng .

III. Trường hợp miễn GPLĐ ( Điều 172 Bộ Luật Lao Động, khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016 NĐ-CP)

 1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .
 2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty CP .
 3. Là Trưởng văn phòng đại diện thay mặt, dự án Bất Động Sản của tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai phi chính phủ tại Nước Ta .
 4. Vào Nước Ta với thời hạn dưới 03 tháng để triển khai chào bán dịch vụ .
 5. Vào Nước Ta với thời hạn dưới 03 tháng để giải quyết và xử lý những sự cố, trường hợp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phức tạp phát sinh làm tác động ảnh hưởng hoặc có rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng tác động tới sản xuất, kinh doanh thương mại mà những chuyên viên Nước Ta và những chuyên viên quốc tế hiện đang ở Nước Ta không giải quyết và xử lý được .
 6. Là luật sư quốc tế đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Nước Ta theo lao lý của Luật luật sư .
 7. Theo pháp luật của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
 8. Là học viên, sinh viên học tập tại Nước Ta thao tác tại Nước Ta nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản trị nhà nước về lao động cấp tỉnh .
 9. Các trường hợp khác theo pháp luật của nhà nước .

IV. Hình thức xử phạt về vi phạm luật lao động

Xử phạt1. Đối với người lao động vi phạm một trong những hành vi sau đây:

Trục xuất người lao động quốc tế ra khỏi Nước Ta khi :

 • Làm việc không có GPLĐ theo qui định của pháp lý, trừ trường hợp không thuộc diện cấp GPLĐ .
 • Sử dụng GPLĐ hết thời hạn .

2. Phạt hành chính đối với người sử dụng lao động vi phạm một trong những hành vi sau đây:

 • Không thông tin tình hình sử dụng lao động là người quốc tế cho cơ quan quản trị nhà nước :
 • Phạt tiền từ một triệu đến 2.000.000 đồng
 • Sử dụng lao động quốc tế thao tác không có GPLĐ, không có giấy xác nhận miễn GPLĐ hoặc sử dụng GPLĐ hết hạn :
 • Vi phạm từ 01 đến 10 người : 30.000.000 đến 45.000.000 đồng
 • Vi phạm từ 11 đến 20 người : 45.000.000 đến 60.000.000 đồng
 • Vi phạm từ 21 người trở lên : 60.000.000 đến 75.000.000 đồng

Ngoài ra người sử dụng lao động còn bị đình chỉ hoạt động giải trí từ 01 đến 03 tháng so với vi phạm tại điểm b khoản 2 tại điều trên. ( Căn cứ theo Nghị định 11/2016 NĐ-CP và Nghị định 88/2015 NĐ-CP )
Quý khách cần tư vấn thêm thông tin về Luật lao động hoặc những thủ tục hành chính khác vui mắt liên hệ trực tiếp hoặc qua E-Mail, chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp trong thời hạn nhanh nhất .

Lệ phí và thủ tục xem thêm tại đây

Xem thêm : Thương Mại Dịch Vụ xây dựng Công ty uy tín tại TP Hồ Chí Minh
Dịch Vụ Thương Mại đổi khác, bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại Công ty

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi