Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Diễn biến mới vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức

Theo khám phá của phóng viên báo chí Dân trí, Sở Tài nguyên và Môi trường ( TN-MT ) tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình về việc đánh giá và thẩm định tác dụng thanh tra rà soát xác lập người trúng tuyển viên chức thao tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai ( VPĐKĐĐ ) Thanh Hóa năm 2019. Diễn biến mới vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức - 1 Sở Nội vụ đã có văn bản về việc thống nhất tác dụng trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa. Theo đó, triển khai quan điểm chỉ huy của quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh tại Công văn số 2502 / UBND-THKH ngày 1/3/2021, trong đó, giao Sở TN-MT thanh tra rà soát, xác lập người trúng tuyển theo pháp luật sau kỳ xét tuyển vòng 2 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa bảo vệ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo đăng ký dự tuyển và vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Sở TN-MT đã thành lập tổ rà soát và tổ chức kiểm tra, rà soát xác định thí sinh trúng tuyển theo quy định sau kỳ xét tuyển vòng 2 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, vị trí việc làm và số thí sinh không trúng tuyển thuộc danh sách 287 người dự kiến trúng tuyển được Sở TN-MT báo cáo tại tờ trình số 107/TTr-STNMT ngày 5/2/2020, Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 235/SNV-CCVC ngày 18/2/2020.

Trên cơ sở báo cáo giải trình tác dụng thanh tra rà soát của tổ thanh tra rà soát, hiệu quả thống nhất tại những buổi thao tác ngày mùng 3 và 5/4/2021 của chỉ huy Sở TN-MT với tổ thanh tra rà soát, Sở TN-MT ý kiến đề nghị Sở Nội vụ thẩm định và đánh giá hiệu quả thanh tra rà soát xác lập số thí sinh dự kiến trúng tuyển và số thí sinh dự kiến không trúng tuyển tại kỳ tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ năm 2019. Cụ thể : Số thí sinh dự kiến trúng tuyển theo pháp luật sau kỳ xét tuyển vòng 2 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa là 263 thí sinh. Trong đó, số thí sinh bảo vệ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo đăng ký dự tuyển và vị trí việc làm là 249 thí sinh ; số thí sinh ý kiến đề nghị xem xét, đề xuất kiến nghị phê duyệt trúng tuyển là 14 thí sinh ( có 8 thí sinh có chuyên ngành huấn luyện và đào tạo ĐH không tương thích, tuy nhiên có chuyên ngành đào tạo và giảng dạy ở trình độ Thạc sĩ tương thích với vị trí việc làm cần tuyển dụng được chấp thuận đồng ý tại Công văn số 15301 / UBND-THKH ngày 11/11/2019 của quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ; 6 thí sinh có chứng từ tin học, ngoại ngữ không ghi rõ ngày, tháng năm được cấp, ý kiến đề nghị xem xét, đề xuất kiến nghị phê duyệt trúng tuyển ). Số thí sinh dự kiến không trúng tuyển do không bảo vệ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo đăng ký dự tuyển và vị trí việc làm về chuyên ngành giảng dạy là 24 thí sinh. Sau khi phê duyệt tác dụng trúng tuyển viên chức, Sở TN-MT nhu yếu những thí sinh xuất trình những văn bằng, chứng từ, hiệu quả học tập, đối tượng người dùng ưu tiên để so sánh với nội dung kê khai tại phiếu đăng ký dự tuyển, nếu thí sinh không cung ứng được nhu yếu thì Sở TN-MT sẽ tổ chức triển khai triển khai hủy tác dụng trúng tuyển viên chức theo lao lý. Nhận được tờ trình của Sở TN-MT, Sở Nội vụ đã có văn bản về việc thống nhất tác dụng trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa. Theo đó, sau khi điều tra và nghiên cứu hồ sơ gửi kèm theo, địa thế căn cứ những pháp luật hiện hành của pháp lý, Sở Nội vụ thống nhất tác dụng trúng tuyển viên chức thao tác tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa so với 253 trường hợp. Diễn biến mới vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức - 2 Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa. Chưa thống nhất tác dụng trúng tuyển so với 10 trường hợp, trong đó 2 trường hợp có bằng Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp. Sở Nội vụ sẽ xin quan điểm Bộ Nội vụ và những Bộ, ngành tương quan về điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn văn bằng trình độ theo pháp luật ; sau đó sẽ có quan điểm bằng văn bản thông tin đến Sở TN-MT.

Và 8 trường hợp có tên trong danh sách, đề nghị Sở TN-MT sau khi xác minh chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định, gửi kết quả về Sở Nội vụ để xem xét thẩm định, thống nhất kết quả trước khi phê duyệt kết quả theo thẩm quyền.

Để bảo vệ quyền hạn của thí sinh, Sở Nội vụ ý kiến đề nghị Sở TN-MT thanh tra rà soát lại điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm so với 24 thí sinh dự kiến không trúng tuyển ; tổng hợp tác dụng thanh tra rà soát, gửi về Sở Nội vụ. Sở Nội vụ cũng ý kiến đề nghị Sở TN-MT địa thế căn cứ tác dụng thẩm định và đánh giá tại công văn này và địa thế căn cứ theo lao lý để quyết định hành động phê duyệt hiệu quả trúng tuyển viên chức theo thẩm quyền ; đồng thời, hướng dẫn VPĐKĐĐ quyết định hành động tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng thao tác so với viên chức bảo vệ đúng pháp luật. Sau khi hoàn thành xong việc tuyển dụng, ký hợp đồng thao tác, Sở TN-MT gửi tác dụng về Sở Nội vụ để theo dõi, quản trị. Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, gần 300 thí sinh đã trải qua kỳ thi xét tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ, thường trực Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa năm 2019 nhưng đến nay mới được ngành công dụng thống nhất hiệu quả trúng tuyển viên chức.

Tóm tắt diễn biến sự việc

Năm 2019, VPĐKĐĐ thường trực Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa thiết kế xây dựng Kế hoạch số 01 / KH-VPĐKĐĐ ngày 31/10/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 ; ngày 31/10/2019 Sở TN-MT có Công văn số 6683 / STNMT-VP gửi Sở Nội vụ thẩm định và đánh giá kế hoạch tuyển dụng viên chức ; ngày 11/11/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 15301 / UBND-THKH về việc chấp thuận đồng ý Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa. Kết thúc quy trình tổ chức triển khai tuyển dụng, Sở Nội vụ đã có công văn số 235 / SNV-CCVC ngày 18/2/2020 ý kiến đề nghị quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa công nhận hiệu quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa. Sau khi tổ chức triển khai xét tuyển xong, có đơn thư, dư luận phản ánh về kỳ xét tuyển viên chức của Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa ; đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã tiếp đoàn công dân đến phòng tiếp công dân của Bộ Nội vụ để phản ánh, đề xuất kiến nghị tương quan đến kỳ xét tuyển viên chức này.

Nội dung phản ánh, kiến nghị gồm 2 vấn đề như: Quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức của Sở TN-MT Thanh Hóa không theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức đối với lao động hợp đồng; không khách quan, minh bạch, loại bỏ người có năng lực; việc đề xuất hủy kết quả tuyển dụng có dấu hiệu “bất thường”, không thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức, ảnh hưởng quyền và lợi ích của những người tham gia dự tuyển viên chức vào VPĐKĐĐ.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Nội vụ xây dựng đoàn kiểm tra ; địa thế căn cứ tính năng quản trị nhà nước, Bộ Nội vụ đã lập Tổ công tác làm việc và tiếp theo, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa đã giao Thanh tra tỉnh xây dựng đoàn kiểm tra để kiểm tra, thanh tra rà soát về việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa. Qua đó, Tổ công tác làm việc của Bộ Nội vụ và những đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra 1 số ít sống sót trong quy trình tổ chức triển khai tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa. Ngày 3/12/2010, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký văn bản số 6386 / BNV – CCVC về việc giải quyết và xử lý 1 số ít sống sót trong tuyển dụng viên chức tại Sở TN-MT Thanh Hóa.

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi