Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Vietbank thay đổi nhân sự quản lý cấp cao

Ngày 15/10, Hội đồng quản trị Vietbank đã có quyết định hành động về việc biến hóa nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Vietbank .Kể từ ngày 16/10/2021, Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc so với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá thể để nhận trách nhiệm mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị. Đồng thời, để bảo vệ việc quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Vietbank được liên tục, Hội đồng quản trị đã thống nhất chỉ định ông Nguyễn Hữu Trung – Phó quản trị Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Vietbank .

Vietbank thay đổi nhân sự quản lý cấp cao 1

PCT HĐQT Nguyễn Hữu Trung

Ông Nguyễn Hữu Trung tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh thương mại tại Đại học Toronto – Canada. Ông đã từng tiếp đón nhiều vị trí quản trị, điều hành tại những tổ chức triển khai kinh tế tài chính lớn như Giám đốc điều hành quản lý Bank of Montreal, Canada, Phó quản trị điều hành quản lý Caisse Centrale Desjardins, Canada, Cố vấn kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước Cơ quan tăng trưởng quốc tế Canada ( CIDA ) – Thành viên Ban dự án Bất Động Sản Brass – tương hỗ Cơ quan TTGSNH – NHNN Nước Ta tiến hành Chương trình giám sát từ xa về Basel 2 cho mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước Nước Ta .

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2021, Ông Trung được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và được Hội đồng quản trị Vietbank bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Lê Huy Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm tay nghề trong nghành kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước. Ông đã tiếp đón những vị trí chỉ huy cấp cao tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán như Giám đốc Vùng và Trưởng văn phòng đại diện thay mặt tại TP.HN – Ngân hàng Ngân Hàng Á Châu, Tổng Giám đốc – Ngân hàng Đại Á .

Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank từ năm 2017 với vị trí Phó Tổng giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc và đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Vietbank từ tháng 3/2021.

Vietbank thay đổi nhân sự quản lý cấp cao 2

Nguyên Tổng giám đốc Lê Huy Dũng
Hội đồng quản trị Vietbank nhìn nhận cao và ghi nhận những góp phần của ông Lê Huy Dũng. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tin yêu rằng với sự quản lý và điều hành của ông Nguyễn Hữu Trung cùng sự đồng lòng, nhất trí của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, sự gắn bó ủng hộ từ tập thể cán bộ, nhân viên cấp dưới, Vietbank sẽ liên tục vững bước đi lên, tăng trưởng không thay đổi và vững chắc .

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi