Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Mẫu đơn xin nghỉ không lương mới nhất năm 2021

Khi xin nghỉ việc thì người lao động có thể xin nghỉ phép năm theo quy định, trong trường hợp đã hết số ngày nghỉ phép thì người lao động có thể xin nghỉ việc không hưởng lương. Dù là xin nghỉ phép hay là xin nghỉ không lương thì người lao động vẫn cần phải viết đơn xin nghỉ theo quy định. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin nghỉ không lương.

Trường hợp nào xin nghỉ không lương ?

Bộ Luật lao động đã pháp luật những trường hợp người lao động được nghỉ hương nguyên lương như : Bản thân mình kết hôn, con kết hôn, Bố / mẹ đẻ / vợ / chồng chết ; vợ / chồng chết ; con chết .
Ngoài ra, người lao động hoàn toàn có thể xin nghỉ không lương ương 01 ngày và phải thông tin với người sử dụng lao động khi ông / bà nội / ngoại, anh / chị / em ruột chết ; bố / mẹ kết hôn ; anh / chị / em ruột kết hôn .

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nếu người lao động không làm việc và không hưởng lương trên 14 ngày làm việc/tháng thì công ty sẽ không tham gia các chế độ bảo hiểm cho người lao động trong tháng đó.

Cách soạn mẫu đơn xin nghỉ không lương

Theo pháp luật của Bộ Luật Lao động hiện hành về chủ trương nghỉ việc thì người lao động sẽ được nghỉ việc nhưng vẫn có lương vào những đợt nghỉ lễ, ngày tết theo pháp luật .
Bên cạnh đó trong những ngày thường thì người lao động cũng sẽ được nghỉ thêm vào những khoảng chừng thời hạn khác theo nguyện vọng ví dụ như thể trong mái ấm gia đình có người thân trong gia đình mất như cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, con, chồng, vợ mất ; nghỉ kết hôn ; con kết hôn .
Theo đó trong những trường hợp trên nếu như người lao động nghỉ việc trong những trường hợp trên và triển khai theo đúng thủ tục thì vẫn sẽ được hưởng lương .
Nhưng trên trong thực tiễn vì những nguyên do khác nhau và người lao động hoàn toàn có thể xin nghỉ việc không lương trong trường hợp này thì người lao động vẫn phải viết đơn để gửi đến bộ phận có thẩm quyền xử lý .

Một số công ty, doanh nghiệp hiện nay sẽ có quy định về mẫu đơn xin nghỉ không lương theo đó trong trường hợp này thì người lao động khi muốn xin nghỉ thì sẽ chỉ cần xin mẫu đơn có sẵn của công ty sau đó điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết.

Đối với những đơn vị không có quy định về mẫu đơn xin nghỉ không lương riêng thì người lao động sẽ cần phải tự viết đơn, theo đó nội dung đơn sẽ gồm các thông tin:

– Phần quốc hiệu tiêu ngữ là một phần không hề thiếu trong hầu hết những loại văn bản lúc bấy giờ ;
– Tên đơn xin nghỉ thường được trình diễn bằng chữ in hoa có dấu và căn chính giữa của trang giấy đơn cử là ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG
– Phần kính gửi trong đơn : sẽ là kính gửi ban giám đốc công ty ; trưởng phòng nhân sự ; trưởng bộ phận, …
– tin tức của người viết đơn xin nghỉ không lương gồm có họ và tên ; ngày tháng năm sinh ; chức vụ ; đơn vị chức năng công tác làm việc ; hộ khẩu thường trú ; số điện thoại thông minh để liên hệ ;
– Trình bày nguyên do viết đơn xin nghỉ không lương : ở nội dung này cần trình diễn được rõ nguyên do xin nghỉ không lương, nguyên do càng cụ thể, càng hài hòa và hợp lý thì đơn xin nghỉ sẽ càng dễ được chấp thuận đồng ý và phê duyệt. Trong đơn cần ghi rõ thời xin nghỉ từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào ;
– tin tức về nội dung việc làm đã chuyển giao cho ai cần ghi rõ tên người được chuyển giao và những việc làm đã chuyển giao ;
– Cuối cùng sẽ ghi ngày tháng năm và người viết đơn sẽ ký tên sau đó gửi đơn đến bộ phận có thẩm quyền xử lý như giám đốc, trưởng phòng nhân sự, người quản trị .

Tải (Download) Mẫu đơn xin nghỉ không lương

Mẫu đơn xin nghỉ việc tạm thời không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — – * * * — — –

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi : – Ban Giám đốc Công ty ( 1 ) … … … … … … … … … … .
– Trưởng phòng Nhân sự ( 2 )
– Trưởng ( 3 ) … … … … … …. … … … … … … … … … … .
Tôi tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ngày tháng năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại thông minh liên hệ khi cần : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc công ty, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng ( 4 ) … … … … …. cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm … ..
Lý do xin nghỉ ( 5 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi đã chuyển giao việc làm cho ( 6 ) … … … … … … … .. trong suốt thời hạn tạm nghỉ .
Các việc làm được chuyển giao ( 7 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi cam kết sẽ trở lại thao tác sau khi hết thời hạn nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước công ty .
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận đồng ý .

Xin trân trọng cảm ơn!

… … …, ngày … … tháng … … năm … .

Giám đốc

( Duyệt )

Trưởng phòng Nhân sự
(Xác nhận)

Người quản lý
(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…. ( 1 ) …., ngày …. tháng …. năm 20 …

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi : … … … … … … … … … … …. ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … .
Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức vụ, đơn vị chức năng công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ việc riêng không hưởng lương, thời hạn là … … … … … .. ngày, kể từ ngày … … … … …. đến hết ngày … … … … … … … … …. … …
Nơi nghỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Lý do nghỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ, điện thoại thông minh liên hệ khi cần : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi sẽ chuyển giao việc làm, hồ sơ, tài liệu đang quản trị với thủ trưởng đơn vị chức năng trước khi được nghỉ và update khá đầy đủ nội dung công tác làm việc trong thời hạn được nghỉ .
Kính ý kiến đề nghị … … … … … … … … … … … … … … … ( 2 ) xem xét, xử lý .
Xin trân trọng cảm ơn !

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LÀM ĐƠN
( Chữ ký )
Họ và tên

Trên thực tiễn có rất nhiều nguyên do mà người lao động cần phải xin nghỉ việc ví dụ như thể ốm đau, nghỉ phép năm, nghỉ để xử lý việc làm riêng, .. Do đó cá thể hoàn toàn có thể lựa chọn nghỉ phép năm để được hưởng lương hoặc là lựa chọn việc nghỉ việc trong thời điểm tạm thời không lương .

Việc viết mẫu đơn xin nghỉ việc tạm thời không hưởng lương cũng tương tự như mẫu đơn xin nghỉ không lương sẽ gồm các nội dung như sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ là một phần không hề thiếu trong mẫu đơn xin nghỉ việc trong thời điểm tạm thời không hưởng lương ;
– Tên đơn thường được trình diễn bằng chữ in hoa có dấu ;
– Tiếp đến là phần kính gửi : nếu đơn cần trình diễn qua nhiều cấp bậc thì cần nỗ lực trình diễn khoa hoc, rõ ràng và phản ánh được sự phân bậc theo từng phòng ban nhất định theo vị trí ;
– Sau đó sẽ trình diễn thông tin cá thể của người viết đơn xin nghỉ việc trong thời điểm tạm thời không hưởng lương như họ và tên, thuộc bộ phận, địa chỉ, số điện thoại thông minh liên hệ ;
– Trình bày rõ nguyên do viết đơn xin nghỉ không lương, ghi cụ thế số ngày xin nghỉ và nội dung việc làm đã chuyển giao nếu có sau đó ký vào đơn xin nghỉ .
– Cuối cùng người viết đơn sẽ xin xác nhận của những bộ phận có tương quan theo lao lý .

Tải (Download) Mẫu đơn xin nghỉ việc tạm thời không hưởng lương

Một số lưu ý khi viết mẫu đơn xin nghỉ không lương

– Khi viết mẫu đơn xin nghỉ không lương ngoài việc đảm bảo được bố cục theo đúng quy định thì nội dung trong đơn cũng cần được trình bày rõ ràng, sạch sẽ tránh trường hợp tẩy xóa.

– Lý do được nêu trong đơn xin nghỉ không lương cần phải được trình diễn rõ ràng những ngắn gọn để bộ phận có thẩm quyền sẽ xem xét và xử lý đơn theo lao lý. Đây là một nội dung rất thiết yếu và quan trọng nhất trong đơn nên khi viết đơn xin nghỉ thì người viết cần phải chú ý quan tâm .

– Cần phải đảm bảo rằng đối với nội dung công việc cần bàn giao được ghi trong đơn thì người viết đơn cần phải có sự bàn bạn trước với người được bàn giao đó và cần ghi lại cụ thể nội dung của công việc đã được bàn giao.

– Một yếu tố tưởng chừng đơn thuần nhưng nhiều người lúc bấy giờ gặp phải rất nhiều đó chính là lỗi chính tả. Do đó khi viết đơn xin nghỉ phép không lương thì người viết cần phải quan tâm để bảo vệ không có lỗi chính tả và đơn được trình diễn khoa học nhất .

Mong rằng nội dung bài viết trên đã cung cấp được cho độc giả những thông tin cần thiết về mẫu đơn xin nghỉ không lương và cách để soạn thảo mẫu này theo đúng quy định.

>> >> > Tham khảo : Mẫu đơn xin nghỉ việc

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi